Velkommen til Mosevang ved Gårdejer Michael

Svineproduktion & Landbrug

svine

avl

Hos Mosevang producerer vi 12.000 smågrise om året. Derudover driver vi planteavl med 260 hektar. Kornafgrøder og raps.
Mosevang sælger primært
til erhverv.